ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: (ΟΨΕΩΣ) ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 15644038190
IBAN: GR 82 0110 1560 0000 1564 4038 190

EUROBANK: (ΟΨΕΩΣ) ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026 0383 10 020 0002 788
IBAN: GR 14 0260 3830 0001 0020 0002 788

ALPHA BANK: ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: IBAN GR 09 0140 9960 9960 0233 0000 063

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: (ΟΨΕΩΣ) ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5085063456687
IBAN: GR 32 0172 0850 0050 8506 3456 687